Αρχική Σελίδα
Ταυτότητα
Αναζήτηση
Σύνδεσμοι
Χάρτης Ιστοχώρου


Χρήστης:
Κωδικός:

Κωδικοποίηση Νομοθετικού Πλαισίου
Λειτουργίας των Πανεπιστημίων

 

Στις παρούσες ιστοσελίδες καταγράφεται ηλεκτρονικά το βασικό σώμα
του Νομοθετικού Πλαισίου Λειτουργίας των Ελληνικών Πανεπιστημίων.

 

Μέσω της σελίδας "Αναζήτηση" μπορούν να αναζητηθούν τα βασικά
νομοθετήματα του Πλαισίου Λειτουργίας των Ελληνικών Πανεπιστημίων.

Εμπεριέχονται η αρχική μορφή του νομοθετήματος και
η ισχύουσα (σε αρχεία Acrobat/PDF ή Word/DOC).

 

Η χρήση της παρούσας υπηρεσίας είναι ελεύθερη για
όλη την Πανεπιστημιακή Κοινότητα.

 

 

 

Ρήτρα απαλλαγής από ευθύνη: Οι συντελεστές αυτής της βάσης κατέβαλαν και καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπά-θεια για διασφάλιση της ορθότητας και πληρότητας των δεδομένων, πληροφοριών και λοιπών στοιχείων που εμπεριέχονται και εμφανίζονται στον διαδικτυακό τόπο, αποποιούνται, όμως, κάθε ευθύνη για ενδεχόμενο λάθος ή παράλειψη στοιχείων καθώς και κάθε ευθύνη σχετικά με την ακρίβεια και αξιοπιστία των περιεχομένων στη βάση, δεδομένων, πληροφοριών και στοιχείων, καθώς και πάσα ευθύνη προερχόμενη άμεσα ή έμμεσα από την χρήση τους.